Glaucoom

Wat is glaucoom? Vind hier informatie over de oorzaak en de behandeling van glaucoom.

Glaucoom is een oogziekte die vooral personen op hogere leeftijd treft: 10% van de senioren ouder dan 70 jaar krijgt er mee te maken. Het is een sluipende ziekte die ongemerkt na jaren toeslaat: men voelt geen pijn of merkt geen symptomen. Glaucoom is een aandoening die de oogzenuw aantast. Via de oogzenuw wordt het door het oog gevormde beeld naar de hersenen gestuurd.

Kenmerkend voor glaucoom is de progressieve uitval of vernauwing van het gezichtsveld. Patiënten die niet behandeld worden kunnen zelfs blind worden.

Om schade aan de oogzenuw en het gezichtsveld te vermijden, is het zeer belangrijk dat de ziekte zo vroeg mogelijk wordt opgespoord. Het is daarom aangewezen om na de leeftijd van 40 jaar regelmatig een oogonderzoek te laten uitvoeren.

Om glaucoom op te sporen is meer nodig dan alleen het meten van de oogdruk. Bij 75% van de patiënten waar glaucoom ontdekt wordt is de oogdruk immers lager dan de normale waarde van 21 mmHg. Om de juiste diagnose te stellen wordt ook de oogzenuw onderzocht en het gezichtsveld gecontroleerd.

Oorzaak en evolutie van glaucoom

Hoe ontwikkelt glaucoom zich?

Chronisch glaucoom of “open hoekglaucoom”: Dit is de meest voorkomende vorm van glaucoom. De ziekte ontwikkelt zich zeer langzaam en onmerkbaar over een lange periode (10-20 jaar). Tijdens die periode zijn geen pijnen of symptomen merkbaar. Pas als de oogzenuw 40% vernietigd is duiken de eerste zichtproblemen op. Deze schade is onherstelbaar! Om verdere aftakeling te vermijden is het van cruciaal belang de ziekte zo vroeg mogelijk op te sporen.

Acuut glaucoom, ook wel ”gesloten hoekglaucoom”: Deze vorm van glaucoom is zeldzamer maar vergt een onmiddellijk ingrijpen! Plotse intense pijn en een sterk verminderd gezichtsvermogen zijn kenmerkend voor dit noodgeval. Dit gaat samen met symptomen als erge oogpijn, hoofdpijn, roodheid in het oog, misselijkheid en/of braken, wazig zicht en het zien van gekleurde ringen rondom lichtbronnen. Voor dit noodgeval is onmiddellijke behandeling vereist.

Congenitaal glaucoom : Een vorm van glaucoom die verschijnt vanaf de geboorte of enkele weken daarna. Dit is een zeer zeldzame vorm van glaucoom. (1 op 5.000 geboorten).

Wat glaucoom precies veroorzaakt is nog niet helemaal gekend maar sommige risicofactoren zijn wel geïdentificeerd zoals de leeftijd, de oogdruk, bijziendheid, de inname van geneesmiddelen, trauma’s en bepaalde oogziekten.

Glaucoom Behandeling

Een glaucoom behandeling bestaat uit oogdrukverlagende oogdruppels, alleen of samen in combinatie met een laserbehandeling. Wanneer deze de oogdruk niet onder controle krijgen is een operatie de laatste oplossing. Bij deze glaucoom behandeling wordt een opening in de oogbal gemaakt waarlangs het oogvocht gemakkelijker weg kan. Patiënten met glaucoom moeten levenslang onder controle blijven.

Veel gestelde vragen rond glaucoom

Kan een bril dragen de zichtstoornis, veroorzaakt door glaucoom, corrigeren?
Neen. Een bril kan de achteruitgang van het zicht, veroorzaakt door glaucoom, niet voorkomen of corrigeren. Een aangetaste oogzenuw is onherstelbaar en het bijhorende verlies van het gezichtsveld is onomkeerbaar. Daarom moet u de behandeling tegen glaucoom (levenslang) nauwgezet volgen.

De oogarts wijt mijn glaucoom aan een te hoge druk in mijn oog. Wat betekent dat?
De oogdruk is de kracht die het glasachtig vocht, voorin het oog, uitoefent. Bij een gezond oog zorgt deze druk dat de vorm van het oog behouden blijft. Een verhoging van de oogdruk (ook oculaire hypertonie of intraoculaire hypertensie genoemd) gaat zeer vaak samen met glaucoom. De drukverhoging is meestal pijnloos behalve in geval van acuut glaucoom waar ze plotseling optreedt.

Ik ben 40 jaar en heb zelf geen zicht problemen, maar ik kom uit een familie waar verschillende mensen glaucoom hebben. Moet ik me laten screenen?
Ja, glaucoom heeft een erfelijke factor. Om de ziekte vroegtijdig op te sporen en de gevolgen ervan te voorkomen, is een regelmatige screening de enige manier.

Ik heb glaucoom samen met intraoculaire hypertensie. Zal een glaucoom behandeling mijn zicht terug kunnen herstellen?
Neen. De beschadiging van de oogzenuw door deze intraoculaire hypertensie is definitief waardoor de gezichtsveldbeperking onomkeerbaar is. Een verdere aantasting van uw gezichtsveld kan wel beperkt worden door de behandeling tegen deze hypertensie omdat ze de beschadiging van de oogzenuw afremt.

Er is bij mij intraoculaire hypertensie vastgesteld. Is glaucoom nu onontkoombaar?

Niet noodzakelijk. De gevoeligheid voor de intraoculaire hypertensie en het bijhorende risico voor de ontwikkeling van een glaucoom kan sterk verschillen van persoon tot persoon. De ene persoon kan helemaal geen glaucoom ontwikkelen met nochtans een hoger als normale oogdruk (21 mmHg), terwijl de andere, met een normale oogdruk, dan weer wel glaucoom ontwikkelt.

Ik heb intraoculaire hypertensie maar wordt daar niet voor behandeld. Moet ik me zorgen maken?
Nee, uw hypertensie heeft geen ernstig effect op uw oog en u vertoont geen andere risicofactoren voor de ontwikkeling van glaucoom. Uw oogarts heeft geoordeeld dat geen behandeling vereist is maar wel een regelmatige screening.

Glaucoom is een sluipende ziekte: u merkt er lange tijd niets van tot het moment dat de schade al groot is. Het aantal mensen dat aan glaucoom lijdt wordt erg onderschat terwijl de opsporing ervan nochtans eenvoudig, snel en pijnloos is. Vanaf de leeftijd van 40 jaar is het belangrijk om regelmatig op controle te gaan bij de oogarts en cruciaal voor diegene waarbij de ziekte in de familie voorkomt.