Privacy verklaring (GDPR)

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn Dr. Thomas Verdonck en Dr. Carl Verdonck, Tolstraat 64, 2000 Antwerpen.
Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor uw medisch dossier, voor agendabeheer, om voorschriften, medische verslagen, brieven, attesten, getuigschriften of andere documenten op te maken.
Het versturen van medische gegevens via e-mail wordt zoveel mogelijk vermeden en kan enkel met uw toestemming.
De nodige veiligheidsmaatregelen om de data te beschermen zij aanwezig, een frequent veranderend paswoord, virusscan, firewall, alarmsysteem.
U heeft recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens.
Alle gegevens van een medisch dossier moeten volgens de wet 30 jaar bewaard worden.

Dr. Carl Verdonck

Rechtsvorm: bvba met ondernemingsnummer 0881.863.325 en maatschappelijke zetel Tolstraat 64 te 2000 Antwerpen.
Beroepstitel: geneesheer – specialist in de oogheelkunde
Afgestudeerd aan de Universiteit Leuven
RIZIV nummer 117740 18 370
Dr. Carl Verdonck is geaccrediteerd (een erkenning van continue evaluatie en opleiding)
Dr. Carl Verdonck is niet geconventioneerd (dit heeft betrekking tot de erelonen t.o.v. de RIZIV tarieven).
Dr. Carl Verdonck heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij AMMA, kunstlaan 39/1 te 1040 Brussel.

Dr. Thomas Verdonck

Rechtsvorm: bv met ondernemingsnummer 0780.711.923 en maatschappelijke zetel Tolstraat 64 te 2000 Antwerpen.
Beroepstitel: geneesheer – specialist in de oogheelkunde
Afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen
RIZIV nummer 1/38707/03/370
Dr. Thomas Verdonck is geaccrediteerd (een erkenning van continue evaluatie en opleiding)
Dr. Thomas Verdonck is slechts gedeeltelijk geconventioneerd (dit heeft betrekking tot de erelonen t.o.v. de RIZIV tarieven). De conventietarieven worden in deze praktijk niet gehanteerd.
Dr. Thomas Verdonck heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij DAS verzekering.

Bijkomende informatie

Een basisconsultatie bedraagt 55 euro.

In vele gevallen is het aangewezen nog andere bijkomende technische diagnostische of therapeutische prestaties te doen, welke al dan niet terugbetaald worden door het RIZIV.

Voor een oogonderzoek in het kader van een rijgeschiktheidsattest groep 2 is de prijs 85 euro, welke niet terugbetaald is door ziekenfonds. Een oogarts mag hiervoor wettelijk geen getuigschrift voor het ziekenfonds met nomenclatuur afleveren.

U kan met Belgische Bancontact kaarten of cash betalen.
Kredietkaarten of buitenlandse bankkaarten worden niet aanvaard.

U kan al deze informatie ook nalezen op onze website.

Bijkomende informatie kan u vragen via ons emailadres info@oogarts-dr-verdonck.be

Voor vele oogaandoeningen zijn er informatiebrochures beschikbaar u kan hier telkens naar vragen indien gewenst.