Astigmatisme

Astigmatisme - oogaandoening
Astigmatisme - oogaandoening

Astigmatisme is een veel voorkomende aandoening van het gezichtsvermogen, die optreedt wanneer de vorm van het hoornvlies niet sferisch of regelmatig is. Bij personen zonder deze aandoening is het hoornvlies vrijwel rond en uniform over alle assen. Wanneer de ronding van het hoornvlies onregelmatig is, wordt het licht dat in het oog valt niet op de juiste manier opgevangen door het netvlies. Dit veroorzaakt een wazig en vervormd beeld, ongeacht de afstand waarop de voorwerpen waarnaar men kijkt zich bevinden.

Een persoon met astigmatisme ziet zowel van dichtbij als van veraf onnauwkeurig. Het zicht is niet precies en het is moeilijk om bepaalde vormen en details te onderscheiden, zoals contrasten tussen horizontale, verticale en schuine lijnen, of elementen met een ronde vorm (de letters a, o, u, d, b).

Astigmatisme kan een op zichzelf staande aandoening zijn, maar gaat over het algemeen samen met myopie (bijziendheid) of hypermetropie (verziendheid). Astigmatisme is gewoonlijk genetisch. In dat geval hebt u het sinds uw geboorte en evolueert de aandoening weinig in de loop van uw leven.

U kunt de aandoening ook oplopen tijdens uw leven, bijvoorbeeld na een operatie (staaroperatie, hoornvliestransplantatie) of een infectie, herpes of bepaalde andere ziekten.